Onslaught In Tagalog – English To Tagalog Translations

Onslaught In Tagalog – English To Tagalog Translations


by


Ki

Date:

December 20, 2021


in:


English to Tagalog

What Is Onslaught In Tagalog? (Answer)


ONSLAUGHT IN TAGALOG

– There are several words in the English language that do not have a direct translation to Tagalog. As such, we need context to fully understand them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “Onslaught” based on context. Furthermore, we are going to provide you with some example sentences translated from English to Tagalog.


Onslaught can be translated as “


pananalakay, pagsalakay, daluhong, paglusob, pagtama, or pagatake


“. Here are some example sentences:

 • The

  onslaught

  of the latest typhoon affected the lives of thousands in the Philippines.
 • They couldn’t stop the

  onlsaught

  of thieves that ransacked their home.
 • The

  onslaught

  of the invaders continued for days.
 • Is there no end to this

  onslaught

  ?
 • Did this

  onslaught

  bring the preaching activities to a halt?

In Tagalog, these sentences can be translated as:

 • Ang

  pagtama

  ng bagong bagyo ay naka-apekto sa buhay ng libu-libong tao sa Pilipinas.
 • Hindi nila mapigilan ang

  pananalakay

  ng mga kawatan na sumira sa kanilang bahay.
 • Ang

  pagatake

  ng mga mananakop ay nagpatuloy ng ilang araw.
 • Wala bang katapusan itong

  daluhong

  ?

 • Napahinto

  ba ng

  pagsalakay

  na ito ang gawaing pangangaral?

For other English-Tagalog translations:


VISIT:

English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

comment(s) for this post “Onslaught In Tagalog – English To Tagalog Translations”. Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.


Tagged as:


English to Tagalog

,

English To Tagalog Translate

,

Onslaught In Tagalog

,

Onslaught tagalog translate

,

Onslaught tagalog translations


{


0

comments…

add one


}