Intuition In Tagalog – English To Tagalog Translations

What Is Intuition In Tagalog? (Answer)


INTUITION IN TAGALOG

– There are several words in the English language that do not have a direct translation to Tagalog. As such, we need context to fully understand them.


Intuition can be translated as “

Pangitain

“, “

Sapantaha

“, or the Tagalized “

Intuwisyon

“. Here are some example sentences translated from English to Tagalog:

 • Peter’s

  intuition

  urged him avoid the purple plant he found in the forest.

  • Ang

   pangitain

   ni Peter ay nag udyok sa kanya na umiwas sa mga lila na tanim na nakita nito sa kagubatan.
 • Wild animals have the

  intuition

  to move away when people are approaching.

  • Ang mga mabangis na hayop ay mayroong

   sapantaha

   na umiwas sa mga tao na lumalapit.

Meanwhile, the word “intuitively” can be translated as “

likas na nakauunawa

“. Here are some example sentences:

 • I think most of us

  intuitively

  understand how important the fundamentals are.

  • Sa palagay ko marami sa atin ang

   likas na nakauunawa

   kung gaano kahalaga ang mga pangunahing alituntunin.
 • He

  intuitively

  knew how to swim even when he was still a baby.

  • Siya at likas na nakauunawa kung paano mag langayo kahit pa noong

   sanggol

   pa lamang ito.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “

Intuition

” based on context. Furthermore, we are going to provide you some example sentences translated from English to Tagalog.

For other English-Tagalog translations:


VISIT:

English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

comment(s) for this post “Intuition In Tagalog – English To Tagalog Translations”. Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.